ATBILŽU SAŅEMŠANA ar SVĀRSTU un PUSLOKUTo var izmantot gadījumos, kad uz jautājumu nevar saņemt viennozīmīgu atbildi, bet tai var būt dažādi pieņemami varianti.
Uz papīra lapas uzzīmējam pusloku, ko sadalām tik sektoros, cik iespējami atbilžu varianti (piemērs attēlā). Ierakstām katrā kādu no izvēlētajiem variantiem, bet vienu sektoru atstājam kādam neparedzētam gadījumam, to nosacīti nosaucot „cita iespēja”. Turot svārstu virs pusloka, var uzdot jautājumus. Svārsts norādīs attiecīgo sektoru.
Ar šo metodi var noteikt interesējošā cilvēka rakstura iezīmes. Puslokā ierakstām dažādas rakstura iezīmes un turam svārstu virs pusloka centra. Pēc tam domās formulējam jautājumu. Svārsta kustības sniegs atbildi , kādas rakstura iezīmes raksturīgas cilvēkam par kuru zīlējam.
Šādā veidā iespējams saņemt atbildes arī uz daudziem citiem jautājumiem.